Εγκατ?σταση mobile εργοταξιακ?? μον?δα? σκυροδ?ματο? στην Δεσφ?να Νομο? Φωκ?δο? παραγωγικ?? ικαν?τητα? 90 m3/h, για την κατασκευ? του ?ργου ?Αιολικ? Π?ρκα Δεσφ?να??.

Εγκατ?σταση εργοταξιακ?? μον?δο? σκυροδ?ματο? στην περιοχ? ?Κυνηγ??? του Δ?μου Π?λου Ν?στορο?, παραγωγικ?? ικαν?τητα? 90 m3/h, προκειμ?νου για την κατασκευ? ?ργων υποδομ?ν και επεκτ?σεων, του COSTA NAVARINO – Π.Ο.Τ.Α. Μεσσην?α? .